Copyright 2011 by Thanh Tien
All Rights reserved
E-Mail: thanhtien@thanhtien.com.vn
Designed by Thanh Tien
Designed by Thnh Tiến

Cong ty TNHH MTV Bao B Giay Thanh Tien
11-13-15 ng so 30, KDC Phong Phu, Ap 5, xa Phong Phu, huyen Bnh Chanh , TP. HCM
ien thoai : 08 3758 0898 - Fax : 08 3758 0899
Email:
thanhtien@ thanhtien.com.vn - Web: www.thanhtien.com.vn
 
Trang chủ
Giới thiệu
Năng lực
Sản phẩm
Lin hệ
Be dan hop :
     He thong gom may cat t ong, may be t ong, may dan hop t ong c nhap khau t Nhat Ban se la nen tang vng chac e Cong ty co the ap ng nhu cau be dan hop cua Quy khach hang t cac nhu cau de en cac nhu cau kho nhat...
  San pham khau be dan :
  - He thong may cat giay t ong :
  - He thong may dan hop t ong :
  - He thong may be t ong :