Cac san pham lch :
Copyright 2011 by Thanh Tien
All Rights reserved
E-Mail: thanhtien@thanhtien.com.vn
Designed by THANH TIEN
Designed by Thanh Tien

Cong ty TNHH MTV Bao B Giay Thanh Tien
11-13-15 ng so 30, KDC Phong Phu, Ap 5, xa Phong Phu, huyen Bnh Chanh , TP. HCM
ien thoai : 08 3758 0898 - Fax : 08 3758 0899
Email:
thanhtien@ thanhtien.com.vn - Web: www.thanhtien.com.vn
 
Trang chủ
Giới thiệu
Năng lực
Sản phẩm
Lin hệ
Cac khau gia cong khac:
     Vi he thong may ep kim tren giay va may kep lch thiec bang may t ong, cung vi ky thuat lam lch lo xo, Cong ty chung toi co the ap ng nhu cau ep kim tren cac san pham bang giay, kep lch thiet 1 t, lch thiet nhieu t, lch lo xo, boi lch e ban theo yeu cau cua Quy khach hang.

May ep kim tren cac san pham bang giay :